Sabtu, 10 Disember 2011

BERILMU DAN BERKEDUDUKAN HANYA KERANA ALLAH

Semasa mudanya Fudhoil bin lyadl ia dikenali sebagai penyamun nombor satu. Kekejaman, ketamakan dan kesom­bongan adalah pakaian sehariannya. Namun alhamdulillah, Allah masih me­ngasihinya. Maka taubatlah beliau dan kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya digan­tikan pakaian kekejaman, ketamakan dan ke­sombongan yang sudah lusuh itu dengan pakaian zuhud dan tanassuk (ibadah).

Suatu ketika, Khalifah Harun AlRasyid berkunjung ke rumah Fudhail bin lyadl ber­sama wazir (menteri)nya. Sesampai di rumah Fudhail, mereka mendengar suara beliau sedang membaca AlQuran. Kebetulan ayat yang dibaca bermakna, “Apakah orang-orang yang membuat kajahatan itu menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh? Iaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu” (QS 45:21).

Mendengar ayat tersebut dibaca, khalifah berkomentar, “Celakalah kita kerana dosa yang kita lakukan”. Sang wazir menghujahkan kembali, “Tetapi tuanku telah melakukan banyak kebaikan”. ltulah yang selalu diucap­kan wazir kepada rajanya: Mereka lebih takutkan raja berbanding kepada Allah. Tetapi kita akan melihat nanti apa yang diperkatakan Fudhail. Dialah orang yang tidak takut kepada raja tapi hanya takut kepada Allah.

Wazir: “ Hai Fudhail!” (sambil me­ngetuk pintu).
Fudhail: “Masuklah kalau kamu ada hajat!”
Wazir: “Sambutlah kedatangan amirul mukminin!”
Fudhail: “Aku tidak memerlukan amirul mukminin! Yang aku perlukan adalah kholiq (pencipta) amirul mukminin dan roziqnya!”
ArRasyid: “Assalamualaika ya Fu­dhail!” (sambil menjabat tangan Fudhail)
Fudhail: “Wa ‘alaika wa ‘alal mu’minis salam. Halus sungguh tanganmu hai Amirul mukminin, aku khuatir daging dan lemak yang ada di tangan ini akan terpanggang api Jahannam. Bersedialah untuk menjawab di mah­kamah Allah nanti. Anda akan diadili sen­dirian tanpa pengawal dan bebananmu berat”. (mendengar ucapan Fudhail, khalifah menangis bercucuran air mata)
Wazir: “Diam kau hai Fudhail! Kau telah menyakiti hati amirul mukminin!”
Fudhail: “Diam kau Haman! Demi Allah, orang semacam kamulah yang telah menyakiti hati amirul mukminin.”
ArRasyid (kepada wazir): “Demi Allah! tidaklah dia memanggilmu Haman, melainkan dia menganggapku sebagai Fir’aun. Ya Robbi! tunjukkanlah aku jalan yang benar!”

Pada era salaf, banyak sekali tokoh ilmu yang tidak gentar menghadapi kekejaman penguasa. Mereka lebih senang menegur atau menasihati raja daripada membenarkan pendapat dan kebijak­sanaannya yang ngawur/ kabur. Meski pun sikap itu kadang-kadang mengundang risiko berat yang berupa penyiksaan atau penjara. Dan begitulah seharusnya prinsip para ulama’. Di zaman sahabat kita bertemu peribadi seperti Abu Dzar yang tidak tahan melihat kemewahan yang diper­tontonkan oleh seorang gabenor lalu berakhir dengan pengasingan beliau ke suatu tempat yang jauh terpencil. Di zaman tabi’in pula kita tidak dapat melupakan peranan Sa’id bin Jubair yang menentang kezaliman Al Hajjaj bin Yusuf, meski pun beliau harus mati di tangan gabenor Iraq yang bengis itu. Begitu pula yang terjadi di Mesir pada abad ini, Hassan AlBanna diterjang/ disiksa pengawal Farouk sehingga mati syahid, manakala Sayyid Qutb syahid di tiang gantung pada masa pemerintahan Jamal Abdul Nasser.

Kedudukan ulama’ sebagai pewaris nabi dan penunjuk kepada orang-orang yang sesat, seharusnya berada jauh dari hamparan dunia dan perhiasannya. Mereka harus berdikari dan tidak berada di bawah struktur pemerintahan yang sering menghalang pernyataan fatwa dan ucapannya dengan ransangan-­rangsangan duniawi atau dengan ancaman. Ulama’ hanya akan berguna kepada pemerintah manakala pemerintah itu bertahkim kepada kitabullah dan sunnah rasul, dan pemimpin­nya tunduk kepada peraturan yang sudah Allah gariskan. Yang sering terjadi, ulama’ dan penguasa laksana siang dan malam. Kalau sang siang menghampiri ke malam dia akan hilang kerana termakan oleh gelapnya malam dan begitu juga sebaliknya. Kalau mereka (ulama’) mendekati penguasa dia akan menjadi alat mereka, kerana ulama’ mengi­nginkan apa yang dimiliki penguasa dan ak­hirnya penguasa tidak memerlukan apa yang dimiliki oleh mereka (ulama’). Narnun jika ulama’ tidak memerlukan sesuatu dari pe­nguasa, nescaya penguasalah yang ­memerlukan mereka.
Oleh kerana itu, ilmu saja tidaklah cukup untuk menjadikan seseorang tunduk pada Allah. Tapi juga harus disertai dengan iman yang kuat terpatri di dalam jiwa dan terbukti dengan amal saleh.

Allah berfirman: “Allah akan meninggikan orang-orang beriman di an­taramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat” (QS 58:11).

Banyak sekali ulama’ yang kita temui sekarang ini, jauh dari ajaran Allah. Keluarga mereka bagaikan keluarga kafir yang tidak menjunjung tinggi adab-adab yang diperintahkan Allah. Kehidupan mereka laksana para konglomerat yang hanya menilai prestasi lahir seperti mobil mewah, rumah yang besar, dan tanah yang luas. Padahal, kalau benar mereka ulama’ sejati, mereka harus takut dengan azab Allah yang telah disediakan untuk orang-orang yang menimbun hartanya dan tidak diinfakkan di jalan Allah.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-­benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkah­kannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahawa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar de-ngannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu sim­pan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang(akibat dari)apa yang kamu simpan itu.”(QS 9:34-35).

Sekarang ini kita sangat memerlukan tokoh ulama’ yang berani berkata dan bertin­dak menjunjung Al Haq. Kita sudan bosan dengan orang-orang yang mengaku sebagai ulama’ tetapi hidupnya tidak lebih daripada parasit yang merosakkan pohon umat yang besar. Mereka rosakkan pohon itu sehingga menjadi kering kontang, tidak mengha­silkan buah juga tidak boleh menjadi tempat berteduh bagi orang yang memerlukan­nya.

Kita tidak memerlukan ulama’ yang hanya asal bunyi, tapi yang dinantikan sekarang ini adalah ulama’ pelopor, yang bekerja mema­kai manhaj ilahi dan sunnah Muhammad SAW.

“Ya Allah… utuskanlah kepada kami pemimpin yang engkau redhai, kirimkan kepada kami seorang khalifah yang akan menegakkan kitab suciMu. Kami tahu, kami harus bekerja dan berusaha, maka ampunil­ah segala kekurangan kami…”

Tiada ulasan:

Catat Ulasan