Rabu, 29 Disember 2010

AHLI SUFFAH (SUFI)


Ahli Suffah merupakan satu kumpulan sahabat Rasulullah SAW yang daripada mereka dikatakan bermulanya aliran sufi atau tasauf. Mereka dikenali sebagai golongan miskin yang menumpang tinggal di beranda masjid Rasulullah SAW di kota Madinah. Perbelanjaan mereka ditanggung oleh orang ramai. Mereka terdiri daripada golongan yang tidak memiliki apa-apa, lemah dan tiada kemahiran dalam urusan kehidupan harian. Walaupun keadaan Ahli Suffah yang demikian, kaum Muslimin tidak menganggap mereka sebagai beban. Kaum Muslimin yang berkemampuan dengan ikhlas hati memberi bantuan kepada golongan yang lemah itu.

Apabila perkembangan Islam telah pesat, ternyata peranan Ahli Suffah sangat penting. Tindakan Rasulullah SAW menyediakan tempat di beranda masjid Baginda SAW untuk satu puak yang menjadi ahli masjid merupakan satu tindakan yang sangat berhikmah. Ahli Suffah yang juga ahli masjid Rasulullah SAW merupakan kumpulan yang paling hampir dengan Baginda SAW serta dicintai Baginda. Merekalah yang mula-mula mendengar pengajaran Rasulullah SAW. Mereka sentiasa hadir di dalam majlis Baginda SAW. Mereka mempelajari al-Quran secara langsung daripada Rasulullah SAW. Peranan mereka adalah umpama perpustakaan yang menyimpan segala macam pengajaran Nabi Muhammad SAW.

Mereka hanya menceburi satu bidang sahaja dalam kehidupan ini, iaitu bidang ilmu Rasulullah SAW. Dari kalangan mereka terdapat orang-orang yang sangat mendalam pengetahuan mereka tentang agama Islam. ‘Khazanah ilmu agama’ itulah yang memainkan peranan penting sebagai mubaligh yang menyampaikan ajaran Islam kepada kaum Muslimin yang tidak dapat hadir di dalam majlis Rasulullah SAW dan juga kepada mereka yang baru memeluk Islam. Ahli Suffah, ahli masjid Nabi SAW atau ahli sufi pada zaman Rasulullah SAW merupakan golongan yang bekerja di dalam bidang ilmu sepanjang masa. Mereka merupakan gedung ilmu dan juga penyebar ilmu. Al-Quran memberikan perhatian istimewa kepada Ahli Suffah, ahli masjid Nabi SAW, ahli sufi atau ahli ilmu itu. Allah SWT memperakui kepentingan sumbangan mereka kepada perkembangan agama-Nya.

Ahli Suffah atau ahli sufi pada zaman Rasulullah SAW merupakan orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak berkehendakkan apa-apa kecuali Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka dikenali sebagai faqir yang terikat pada jalan Allah SWT. Jalan Allah SWT bukan semata-mata berperang mengangkat senjata, memelihara al-Quran dan al-Hadis juga merupakan jihad yang besar. Perkembangan Islam yang pesat memerlukan tenaga yang khusus dalam bidang tersebut. Urusan memelihara ilmu agama sangat penting. Jika tenaga khusus itu disalurkan kepada bidang pekerjaan harian, maka urusan pemeliharaan ilmu agama akan terjejas, sedangkan ianya sangatlah penting bagi perkembangan agama.

Al-Quran menganjurkan agar sebahagian daripada umat Islam tidak keluar berperang. Jihad bagi golongan yang dibenarkan tidak keluar ke medan perang itu adalah memperdalamkan dan mengembangkan ilmu agama. Allah SWT telah memberikan garisan pembahagian tugas dalam pembangunan masyarakat dan perkembangan agama. Berperang mengangkat senjata dan berjuang mengembangkan ilmu agama sama-sama mendapat penghargaan dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Manusia yang paling hampir dengan darjat Kenabian adalah ahli ilmu.” Ahli ilmu menunjukkan kepada manusia apa yang dibawa oleh Rasul. Ahli jihad pula berjuang dengan pedang mereka membawa apa yang dibawa oleh Rasul. Baginda SAW juga bersabda yang bermaksud: “Pada hari kiamat tinta ulama ditimbang dengan darah syuhada.”

Ahli sufi pada zaman Rasulullah SAW merupakan orang-orang yang menyediakan diri mereka semata-mata untuk Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka berfungsi sebagai penyimpan ilmu al-Quran dan Hadis dan juga segala jenis ilmu agama. Mereka memancarkan ilmu-ilmu tersebut ke seluruh pelusuk muka bumi. Inilah dasar yang perlu diperhatikan dalam memperkaitkan Ahli Suffah dengan ahli sufi yang datang kemudian.

Jihad yang paling besar adalah jihad mengangkat senjata dan orang yang mati kerananya memperolehi syahid. Pekerjaan yang begitu besar dan mulia dikecualikan daripada ahli ilmu sepenuh masa, apa lagi pekerjaan yang berhubung dengan urusan mengisi perut. Pada zaman Rasulullah SAW, puak yang bekerja khusus dalam bidang ilmu agama itu ditanggung oleh pemerintah, iaitu Rasulullah SAW sendiri.

Oleh kerana ahli ilmu itu tidak melibatkan diri dalam urusan mencari rezeki, maka mereka tidak dapat mengecapi kemewahan dan kesenangan. Mereka hidup di dalam kefaqiran. Mereka faqir pada pandangan dunia, tetapi kaya dengan ilmu Tuhan dan Rasul-Nya. Lidah dan pena mereka adalah pedang jihad mereka. Ilmu yang mereka pelajari dan sebarkan itulah darah syahid mereka. Rasulullah SAW memperakui bahawa golongan demikian sebagai kumpulan yang paling hampir dengan darjat Kenabian. Ilmu mereka adalah percikan ilmu Nabi-Nabi. Rohani mereka adalah cermin jernih yang menerima pancaran cahaya Kenabian. Golongan seperti ini akan dihantarkan Tuhan dari masa ke masa pada setiap zaman. Tugas mereka adalah memperbaiki kerosakan yang berlaku pada ilmu agama, terutamanya dalam soal akidah.

Kerajaan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah SAW bermula di Madinah. Semakin besar kerajaan Islam, semakin besar dan berat tugas yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Baginda SAW dibantu oleh empat orang ‘Menteri Kanan’. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Siapa pula ‘kakitangan kerajaan’ yang membantu Rasulullah SAW dan ‘Menteri-menteri’ Baginda SAW? Mereka adalah Ahli Suffah yang bekerja sepenuh masa untuk Rasulullah SAW. Kebanyakan daripada masa Baginda SAW dihabiskan di dalam masjid. Pengajaran, perancangan, strategi, polisi, wawasan dan lain-lain keluar daripada Rasulullah SAW dan disebarkan oleh Ahli Suffah. Mereka menyampaikan berita yang Rasulullah SAW ingin sampaikan kepada kaum Muslimin.

Ahli Suffah yang bergerak mempastikan latihan ketenteraan berjalan dengan teratur sebagai persiapan mempertahankan agama dan negara Islam. Ahli Suffah juga mengatur pembuatan senjata-senjata perang seperti baju besi dan pedang. Ahli Suffah juga menggerakkan kaum Muslimin mempersiapkan unta dan kuda mereka supaya apabila diperlukan semuanya berada dalam keadaan siap sedia. Kehadiran Ahli Suffah, ahli masjid Nabi SAW atau ahli sufi itulah yang memudahkan Rasulullah SAW mentadbir negara Islam dari dalam masjid Baginda.

Ketika bilangan tentera Islam masih sedikit, Ahli Suffah pernah ikut serta berperang. Jadi, Ahli Suffah adalah satu kumpulan yang sangat aktif bekerja untuk Allah SWT dan Rasul-Nya tanpa gaji. Apa sahaja yang Rasulullah SAW berikan, itulah bahagian mereka bagi menyara kehidupan mereka. Mereka redha dengan yang demikian. Mereka lebih suka nama mereka tidak dikenali kerana mereka tidak mencari nama dan kebesaran. Apa yang mereka cari hanyalah keredhaan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Semoga mereka diredhai Allah SWT dan Rasul-Nya. Amien...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan